ā‚¬5 Welkomstkorting šŸŽ vanaf ā‚¬49 WELKOM5

Wettelijke verplichtingen FAGG

Pazzox wil u graag informeren omtrent de wettelijke verplichtingen waaraan Apotheek NV Dessein (Parkstraat 2, Beernem, België. Apotheker-titularis is Isabelle De Cuyper. APB nr. 310302), volgens het Koninklijk besluit van 21 januari 2009 is gehouden. De levering gebeurt steeds vanuit apotheek Dessein, onder de volledige verantwoordelijkheid van de apotheker Isabelle De Cuyper en volgens de regels van goede officinale praktijken.

Op elke pagina van Pazzox tonen we het Europese logo voor Internetapotheken. Dit logo verwijst naar de lijst met aangemelde internetapotheken zodat u, als patiënt, kan nagaan of Pazzox vergund is. Deze verplichting geldt voor de ganse Europese Unie en vloeit voort uit de Richtlijn Namaakgeneesmiddelen (2011/62/EU).

Pazzox wil u uitdrukkelijk wijzen op de mogelijke gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het aankopen van geneesmiddelen op internet via illegale kanalen.

Via de gegevensbanken van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) kan u een lijst van alle in België gecommercialiseerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik en te koop aangeboden medische hulpmiddelen raadplegen.

Via de contactpagina van Pazzox is het mogelijk om een medisch hulpmiddel, in België in de handel, dat niet voorkomt op de website te bestellen.

 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten – fagg 
Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL

Algemeen telefoonnummer +32 2 528 40 00 (permanentie van 8.00 tot 17.00 uur)
Algemeen faxnummer +32 2 528 40 01
welcome@fagg.be
www.fagg.be