Algemene voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de verkoper
NV APOTHEEK DESSEIN
Parkstraat 2
8730 BEERNEM
BELGIUM

E-mailadres : info@pazzox.be
WhatsApp
Ondernemingsnummer : BE 0419.948.533
Bankrekeningnummer : IBAN : BE29 7330 1348 6464 BIC: KREDBEBB

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Vooraleer u uw bestelling afrondt, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden. U kunt deze nog volledig nalezen en eventueel afdrukken alvorens te betalen.

Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Je kan bij Pazzox producten aankopen die je tevens in een apotheek kan kopen, behalve diergeneesmiddelen en geneesmiddelen op voorschrift.
 2. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 3. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 4. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail, hetgeen tevens impliceert dat we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, Maestro, MasterCard, Visa, iDeal en PayPal. Zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Pazzox zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.
 5. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar een welbepaald adres of levering in een opgegeven afhaalpunt (DPD-Pickup parcelshop). In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 6. Onze vouchercodes kunnen ingevoerd worden tijdens de eerste stap van het bestelproces. Algemeen geldt op alle vouchercodes dat ze niet geldig zijn op geneesmiddelen. Per bestelling kan je maximaal één promotiecode inwisselen.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen, met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen, niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen; de kosten voor het terugsturen betaal je zelf. Van zodra we je volledige bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de hele aankoopprijs (inclusief de eventueel betaalde bezorgkosten) ervan terug met een betaalmiddel naar onze vrije keuze, indien mogelijk via hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
  Indien je slechts een deel van je bestelling terugstuurt, dan worden de eventueel betaalde bezorgkosten niet terugbetaald. Je krijgt dan de waarde van de geretourneerde producten terug.
  Kies je ervoor om onze retourdienst te gebruiken, dan wordt dit bedrag verminderd met 5 euro. Je kan ook terugsturen via een dienst van eigen keuze waarvan je de kosten zelf betaalt.
 2. Zijn uitdrukkelijk van het herroepingsrecht uitgesloten en kunnen niet worden teruggegeven :
  • goederen die snel bederven of goederen met een beperkte houdbaarheid
  • verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
 3. Het herroepingsrecht is wat geneesmiddelen betreft enkel mogelijk voordat de geneesmiddelen worden verzonden, behalve wat geneesmiddelen betreft die een gebrek vertonen.
 4. Het risico en de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
 5. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen onder de juiste voorwaarden.
 6. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Wegens hun aard mogen teruggestuurde (verbruiks)-goederen niet gebruikt zijn. Gelieve indien mogelijk de goederen terug te sturen in de originele staat en verpakking, onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren waaronder de bijsluiters, handleidingen en/of andere documentatie en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 7. Je kan je retourpakket retourneren via een Pickup parcelshop.
 8. Indien u uw pakketje niet tijdig gaat ophalen in een pick-up parcelshop (na 7 dagen) komt het pakketje vanzelf retour naar ons terug. - Wenst u het pakketje niet meer, dan betalen wij u het bedrag overeenkomstig met de producten terug - verminderd met de retourkosten.
  - Wenst u het pakje toch nog? Dan kunt u de producten opnieuw bestellen.
 9. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hiervoor bestemde formulier herroeping invullen, afdrukken en opsturen naar NV Apotheek Dessein, Parkstraat 2, 8730 Beernem of kan je gebruik maken van het digitaal formulier herroeping, dat verstuurd wordt naar info@pazzox.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen en een retourlabel bezorgen om op je pakketje te kleven.

Artikel 5 De prijs

 1. De adviesprijzen zijn de prijzen die worden aangeraden door de leverancier van het product. Het betreffen niet noodzakelijk prijzen die door professionals uit de sector worden toegepast.
 2. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 3. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij maatschappij Pay (of een gebeurlijk ander tussenkomende partij ) haar akkoord heeft verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de maatschappij Pay, zal je verwittigd worden via e-mail.
 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van (gebruiks)-goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 jaar na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 2 jaar zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 3. Pazzox, noch NV Apotheek Dessein, kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor het niet respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Pazzox of NV Apotheek Dessein is in elk geval steeds gelimiteerd tot de waarde van het betreffende product op datum van bestelling.
 4. Met het oog op het creëren van een optimale vertrouwensrelatie is NV Apotheek Dessein lid van Safeshop en respecteert aldus in het kader van de e-commerce de gedragscode opgelegd door Safeshop.

Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer het artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres zoals vermeld in 8.3. Wanneer een artikel niet in stock is informeren wij jou via mail over de voorziene leveringstermijn.
 3. Leveringen gebeuren hetzij op een opgegeven adres, hetzij in een opgegeven afhaalpunt.
  Bij ontvangst van uw bestelling door onze koerierdienst zal u een mailbericht ontvangen van hen met vermelding van de voorziene leverdatum. Mocht deze leveringsdatum niet passen, kan u de levering met 1 tot 3 dagen uitstellen. Zonder tegenbericht, wordt uw pakje geleverd zoals supra vermeld. Meer gedetailleerde informatie kan u vinden op https://www.dpd.com/be_particulieren.
  • 3.1. Leveringen op een opgegeven adres :
   waarvan het artikel in stock is en de betaling werd aanvaard vóór 12 uur gebeuren voor België en Nederland de volgende werkdag(*). Leveringen op een opgegeven adres waarvan het artikel in stock is en de betaling werd aanvaard vóór 12 uur gebeuren voor Frankrijk 2 werkdagen(*) later. Bij afwezigheid en/of onmogelijkheid om het pakje af te leveren, zal uw pakje worden afgeleverd bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt (pickup punt). Een bericht zal door onze koerierdienst DPD in uw bus worden nagelaten.
   (*) Zaterdagen die geen feestdagen zijn worden aanzien als werkdag.
  • 3.2. Leveringen in een opgegeven afhaalpunt :
   waarvan het artikel in stock is en de betaling werd aanvaard vóór 12 uur gebeuren voor België en Nederland de volgende werkdag(*). Leveringen op een opgegeven adres waarvan het artikel in stock is en de betaling werd aanvaard vóór 12 uur gebeuren voor Frankrijk 2 werkdagen (*) later.
   (*) Zaterdagen die geen feestdagen zijn worden aanzien als werkdag.
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan tijdens de verzending. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, gelieve dit zo snel mogelijk te melden via mail naar info@pazzox.be en de artikelen naar ons terug te sturen, bij voorkeur binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 7. Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Pazzox rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door DPD. Indien deze trackinggevens wijzen op aflevering van het pakket zal Pazzox jou geen compensatie verschuldigd zijn. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 Duur

 1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 4. Wanneer een goederenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen NV Apotheek Dessein en de koper een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de koper zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De koper kan, na de stilzwijgende verlenging van een goederenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)-netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De aangeboden producten, meer in het bijzonder de niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen, dienen met de grootste voorzichtigheid gebruikt te worden en dit op advies van een erkende arts of therapeut.
 2. Het bijhouden door NV Apotheek Dessein van informatie over de voorgaande bestellingen heeft uitsluitend logistieke bedoelingen. De cliënt mag er geenszins van uitgaan dat dit automatisch aanleiding zal geven tot waarschuwingen inzake dosis en of mogelijke interacties. Bij twijfels adviseren wij steeds om voorafgaandelijk het advies van een arts of therapeut in te winnen, teneinde rekening kan gehouden met de volledige medische historiek.
 3. Bij twijfel over het gebruik adviseert NV Apotheek Dessein steeds om niet over te gaan tot bestelling en in geval er toch reeds besteld werd, het gebruik stil te leggen en advies in te winnen van een arts.
 4. De wettelijke en deontologische regels van toepassing op het beroep van apotheker-titularis kunnen voor gevolg hebben dat de bestelling niet kan doorgaan indien naar het oordeel van de titularis-apotheker de bovenvermelde regels niet worden gerespecteerd.
 5. De aansprakelijkheid van Pazzox / NV Apotheek Dessein zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de aangekochte producten.
 6. De cliënt wordt gewezen op het belang van het aandachtig lezen van de bijsluiters (met informatie over gebruik, doseringen en tegenindicaties) die de fabrikant voegt bij zijn producten. Dit is immers dé informatie die de gebruiker van de aangekochte producten dient te respecteren. Pazzox / NV Apotheek Dessein hecht veel aandacht aan een correcte voorstelling van de producten. De aansprakelijkheid van Pazzox / NV Apotheek Dessein kan niet in twijfel worden getrokken voor kleine vergissingen of nalatigheden in de presentatie van de goederen. De foto’s op de website worden ten indicatieven titel meegegeven. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de website. De verwijzingen op de datasheets zijn louter ten indicatieve titel.
 7. NV apotheek Dessein, noch de apotheek-titularis, kunnen in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook als gevolg van een slecht gebruik van de gekochte producten.
 8. NV apotheek Dessein, noch de apotheek-titularis, kunnen in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.
 9. Pazzox / NV Apotheek Dessein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van externe sites waarnaar een link wordt gelegd in haar eigen website.
 10. De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die je koopt zijn in het Nederlands en het Frans. Indien je de producten buiten België, Nederland of Frankrijk laat leveren, dan moet je weten dat de verpakking en de informatie op de verpakking van de producten niet in de officiële taal van jouw land zullen zijn. Indien je op onze website bestelt dan ga je hiermee akkoord. We zullen ons best doen om de productinformatie op onze websites te publiceren in meerdere talen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst indien u meer vragen heeft.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 13 Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@pazzox.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr